Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Mądra Sówka

Integracja Sensoryczna

Terapia integracji sensorycznej to technika terapii zajęciowej wykorzystująca zabawowe, ale istotne działania, które wzmacniają odbiór sensoryczny oraz prowadzą do lepszej adaptacji w codziennym życiu. 

Terapia SI polega na aktywnościach i ćwiczeniach ruchowych stymulujących poszczególne układy zmysłów. Terapeuta SI bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy, dostosowuje trudność zadań i ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka oraz jego samopoczucia.

Najczęstszymi objawami dysfunkcji sensorycznej u dzieci są niewłaściwe reakcje na bodźce dotykowe, za niski lub za wysoki poziom uwagi i aktywności, zaburzenia koordynacji ruchowej, opóźnienia w rozwoju ruchowym, rozwoju mowy i języka, trudności w uczeniu się, zaburzenia zachowania, wybiórczość pokarmowa, brak samoakceptacji lub poczucia własnej wartości. 

Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego (mózgu) dziecka i wpływa na zmianę jego zachowania w sferze motorycznej (kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową), emocjonalnej oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze.

Proces diagnostyczny odbywa się na 3 spotkaniach w zależności od poziomu współpracy dziecka oraz jego koncentracji i samopoczucia. Pierwsze spotkanie jest odbywa się przy udziale dziecka i Rodzica. Drugie spotkanie przy udziale samego dziecka. Ostanie spotkanie to omówienie diagnozy, w którym uczestniczy sam Rodzic. Ważne jest aby dziecko w dniu badania było w dobrej formie psychofizycznej oraz ubrane było w luźny i wygodny strój.

Na diagnozę składają się:

  1. Wywiad z rodzicami - terapeuta SI zadaje pytania dotyczące przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka, przebytych chorób i innych problemów zdrowotnych. Warto aby rodzice przynieśli ze sobą informacje od innych specjalistów zajmujących się dzieckiem np. neurologa, logopedy, psychologa.
  2. Kwestionariusze - rodzice zostają poproszeni o wypełnienie szczegółowych kwestionariuszy, które stanowią dopełnienie procesu diagnostycznego.
  3. Próby kliniczne - dziecko, na prośbę terapeuty wykonuje kilka zadań, które mają na celu wykluczenie lub potwierdzenie występowania u dziecka przetrwałych odruchów, a także sprawdzenie jak wygląda jego napięcie mięśniowe, równowaga, koordynacja, a także praca oczu.
  4. Testy - wykonuje się je u dziecka od 4 roku życia. Badają one jego koordynację i płynność ruchową ciała, planowanie motoryczne, czucie ciała, równowagę oraz pracę rąk. Natomiast w przypadku dzieci poniżej 4 roku życia i tych, wobec których nie można zastosować testów np. z autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub nie współpracujących z innych powodów, przeprowadza się badanie przy pomocy prób z obserwacji klinicznej i obserwacji spontanicznej aktywności dziecka na sali terapeutycznej.
  5. Podsumowanie diagnozy - jest to rozmowa z rodzicami na temat wyników diagnozy i wniosków z nich płynących. Poszczególne wyniki są objaśniane i omawiane. Rodzice otrzymują pisemną diagnozę, która zawiera dane z wywiadu, dane z kwestionariuszy, wyniki prób klinicznych, wyniki testów oraz wnioski.

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej

Dowiedz się więcej na temat Integracji Sensorycznej »

Poznaj naszych terapeutów Integracji Sensorycznej

mgr Magdalena Matuła-Chrzan

mgr Magdalena Matuła-Chrzan

Jestem absolwentką fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz dwustopniowy kurs Integracji Sensorycznej uprawniający do diagnozy i terapii SI. Ponadto cały czas podnoszę swoje kwalifikacje oraz zgłębiam wiedzę uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Aktualnie pracuję w przedszkolu z dziećmi ze spektrum autyzmu. Z zamiłowania usprawniam narząd ruchu małego pacjenta oraz pomagam mu na drodze Integracji Sensorycznej prowadzącej do prawidłowego rozwoju. W swojej pracy wykorzystuję miedzy innymi elementy terapii krzyżowo-czaszkowej, PNF, NDT-bobath, terapii punktów spustowych, terapii skolioz, trójpłaszczyznowej terapii stóp, kinezjotapingu oraz elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

^ do góry