Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Mądra Sówka

Logopeda / Neurologopeda dla dzieci

Pamiętaj - do logopedy idziesz bez skierowania! Im szybciej tam się znajdziesz, tym łatwiej rozwiejesz wątpliwości.

Koniecznie przyjdź do nas, gdy Twoje dziecko:

 • Jako niemowlę nie reaguje na dźwięki otoczenia,
 • w wieku 6. miesięcy nie gaworzy,
 • po ukończeniu 1 roku życia nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów,
 • podejrzewasz, że nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń,
 • w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. mama, baba, tata, dada,
 • między 2. a 3. rokiem życia nie wypowiada prostych zdań,
 • w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, e, i, y,
 • w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, gdy zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h, zamienia g na k, oraz zamiast r mówi j
 • między 5. a 6. rokiem życia nie wypowiada głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu, lub skraca wyrazy.

oraz gdy Twoja Pociecha:

 • nawykowo oddycha buzią
 • podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby
 • gdy masz wątpliwość czy dziecko dobrze słyszy

Oferujemy:

 1. Diagnozę logopedyczną.
 2. Profilaktykę zaburzeń mowy.
 3. Stymulację rozwoju mowy.
 4. Terapię opóźnionego rozwoju mowy.
 5. Eliminowanie zaburzeń głosu. (W czasie indywidualnych spotkań, pracujemy między innymi nad poprawą brzmienia, wysokości, głośności i jakości głosu)
 6. Terapię wad wymowy.
 7. Terapię zaburzeń płynności mowy, takich jak JĄKANIE.
 8. Pomoc dzieciom dwujęzycznym. (Jeżeli mowa Twojego dwujęzycznego dziecka jest zaburzona lub opóźniona, skontaktuj się z logopedą, w celu zdiagnozowania problemu.)

Nasi logopedzi dziecięcy

mgr Agnieszka Izabela Kober

Jestem logopedą i magistrem filologii polskiej. Ukończyłam filologię polską w Uniwersytecie Łódzkim. Po kilku latach pobytu zagranicą zweryfikowałam swoje cele zawodowe i podjęłam studia podyplomowe w zakresie logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Już w trakcie studiów prowadziłam terapię mowy jako wolontariusz. Pracowałam z dziećmi z ognisk środowiskowych, prowadziłam rehabilitację mowy osób dorosłych ze znacznymi problemami neurologicznymi.

W obszarze moich zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu neurologopedii i neuropsychologii – rehabilitacja mowy i komunikacji w szerokim znaczeniu osób ze szczególnymi potrzebami w tym zakresie jest wiele. Każdy człowiek odczuwa potrzebę komunikacji, nie każdy wie, jak to zrobić.

Mój kierunek rozwoju zawodowego – terapia neurologopedyczna, co oznacza pracę z osobami ze spektrum autyzmu i zaburzeniami rozwoju mowy i języka, a także prawidłowo rozwijającymi się.

Obecnie pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu. Prowadzę terapię komunikacji i mowy metodą, która zawiera w sobie elementy stosowanej analizy zachowań i metody krakowskiej, ale przede wszystkim ukierunkowaną na indywidualne potrzeby każdego dziecka ze spektrum autyzmu.

Ukończyłam szkolenie „Terapia i edukacja dzieci z autyzmem”. Uczestniczę w stażu logopedycznym organizowanym przez fundację SYNAPSIS. poznałam metody edukacji dzieci z autyzmem, realizacji podstawy programowej oraz pracy logopedycznej i metod komunikacji z osobami z autyzmem ( AAC, PECS). Poza tym kontynuuję studia specjalistyczne na kierunku Neurologopedia.

Moje zainteresowania i hobby - książki. Sport – najczęściej jednak leżenie i czytanie na czas, ale także wędrówki górskie, wycieczki rowerowe – to ustępstwo na rzecz mojej rodziny: męża i dorosłej już (niestety!) córki.

mgr Joanna Jerużalska

mgr Joanna Jerużalska Jestem logopedą i pedagogiem specjalnym. Ukończyłam studia pierwszego stopnia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studia magisterskie z logopedii ogólnej i klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Już w trakcie studiów odbywałam praktyki w przedszkolach, szkołach, poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, a także w szpitalach na oddziałach neonatologii, foniatrii, audiologii oraz neurologii. Pracowałam z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osobami dorosłymi po uszkodzeniach neurologicznych.

Odbyłam szkolenia z zakresu autyzmu, ortodoncji, rozszczepów, a także treningu karmienia logopedycznego. W dalszym ciągu pragnę poszerzać swoją wiedzę, aby w jak najlepszym stopniu wykonywać swoją pracę. W przyszłości, chciałabym rozpocząć studia podyplomowe na kierunku neurologopedia.

Obecnie pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu, prowadzę terapię logopedyczną wczesnego wspomagania rozwoju oraz grupowe zajęcia logorytmiczne. W swojej pracy kieruję się holistycznym i indywidualnym podejściem do każdego dziecka. Staram się, aby terapia była atrakcyjna, urozmaicona oraz prowadzona w formie zabawy. Największy uśmiech na mojej twarzy powodują odniesione sukcesy terapeutyczne.

mgr Justyna Dobrowolska

mgr Justyna Dobrowolska Logopeda ze specjalnością neurologopedy z 10-letnim stażem. Specjalizuje się w terapii dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami mowy i wadami wymowy, tj. ORM, dyslalia, alalia, afazja, dyzartria.

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Swoją przygodę z pracą jako logopeda rozpoczęła otwierając własną praktykę logopedyczną i pracując w przedszkolach i szkole podstawowej. W tym czasie również pracowała w SP ZOZ w Kraśniku, na oddziale neurologii i rehabilitacji neurologicznej oraz w placówce Luxmed.

Brała udział w wielu szkoleniach i webinarach związanych z diagnozą i terapią logopedyczną i neurologopedyczną.

Ma dwójkę dzieci, 14-letniego Miłosza i 3-letnią Laurę. W chwili obecnej mieszka w Warszawie. Interesuje się zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zdrowym stylem życia.

^ do góry