Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Mądra Sówka

Logopeda / Neurologopeda dla dzieci

Pamiętaj - do logopedy idziesz bez skierowania! Im szybciej tam się znajdziesz, tym łatwiej rozwiejesz wątpliwości.

Koniecznie przyjdź do nas, gdy Twoje dziecko:

 • Jako niemowlę nie reaguje na dźwięki otoczenia,
 • w wieku 6. miesięcy nie gaworzy,
 • po ukończeniu 1 roku życia nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów,
 • podejrzewasz, że nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń,
 • w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. mama, baba, tata, dada,
 • między 2. a 3. rokiem życia nie wypowiada prostych zdań,
 • w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, e, i, y,
 • w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, gdy zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h, zamienia g na k, oraz zamiast r mówi j
 • między 5. a 6. rokiem życia nie wypowiada głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu, lub skraca wyrazy.

oraz gdy Twoja Pociecha:

 • nawykowo oddycha buzią
 • podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby
 • gdy masz wątpliwość czy dziecko dobrze słyszy

Oferujemy:

 1. Diagnozę logopedyczną.
 2. Profilaktykę zaburzeń mowy.
 3. Stymulację rozwoju mowy.
 4. Terapię opóźnionego rozwoju mowy.
 5. Eliminowanie zaburzeń głosu. (W czasie indywidualnych spotkań, pracujemy między innymi nad poprawą brzmienia, wysokości, głośności i jakości głosu)
 6. Terapię wad wymowy.
 7. Terapię zaburzeń płynności mowy, takich jak JĄKANIE.
 8. Pomoc dzieciom dwujęzycznym. (Jeżeli mowa Twojego dwujęzycznego dziecka jest zaburzona lub opóźniona, skontaktuj się z logopedą, w celu zdiagnozowania problemu.)

Nasi logopedzi dziecięcy

mgr Agnieszka Izabela Kober

Jestem logopedą i magistrem filologii polskiej. Ukończyłam filologię polską w Uniwersytecie Łódzkim. Po kilku latach pobytu zagranicą zweryfikowałam swoje cele zawodowe i podjęłam studia podyplomowe w zakresie logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Już w trakcie studiów prowadziłam terapię mowy jako wolontariusz. Pracowałam z dziećmi z ognisk środowiskowych, prowadziłam rehabilitację mowy osób dorosłych ze znacznymi problemami neurologicznymi.

W obszarze moich zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu neurologopedii i neuropsychologii – rehabilitacja mowy i komunikacji w szerokim znaczeniu osób ze szczególnymi potrzebami w tym zakresie jest wiele. Każdy człowiek odczuwa potrzebę komunikacji, nie każdy wie, jak to zrobić.

Mój kierunek rozwoju zawodowego – terapia neurologopedyczna, co oznacza pracę z osobami ze spektrum autyzmu i zaburzeniami rozwoju mowy i języka, a także prawidłowo rozwijającymi się.

Obecnie pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu. Prowadzę terapię komunikacji i mowy metodą, która zawiera w sobie elementy stosowanej analizy zachowań i metody krakowskiej, ale przede wszystkim ukierunkowaną na indywidualne potrzeby każdego dziecka ze spektrum autyzmu.

Ukończyłam szkolenie „Terapia i edukacja dzieci z autyzmem”. Uczestniczę w stażu logopedycznym organizowanym przez fundację SYNAPSIS. poznałam metody edukacji dzieci z autyzmem, realizacji podstawy programowej oraz pracy logopedycznej i metod komunikacji z osobami z autyzmem ( AAC, PECS). Poza tym kontynuuję studia specjalistyczne na kierunku Neurologopedia.

Moje zainteresowania i hobby - książki. Sport – najczęściej jednak leżenie i czytanie na czas, ale także wędrówki górskie, wycieczki rowerowe – to ustępstwo na rzecz mojej rodziny: męża i dorosłej już (niestety!) córki.

^ do góry