Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Mądra Sówka

Psycholog dziecięcy

Metody pracy

Konsultacja - poprzedza pomoc psychologiczną. Celem spotkania jest identyfikacja problemu, rozpoznanie przyczyn trudności i określenie kierunku dalszej pracy.

Porada - forma pomocy służąca wiedzą osobie zgłaszającej problem. Dotyczy dalszych możliwości działania w celu skutecznego rozwiązania niepokojących objawów i sytuacji.

Wsparcie w kryzysie - ma na celu towarzyszenie i dawanie możliwości odreagowania trudnych emocji oraz wspieranie osoby.

Psychoterapia indywidualna - terapia nastawiona na rozwiązanie problemu. Jest ona procesem zmierzającym do pozytywnej zmiany w życiu klienta.
Diagnoza - składa się z 3-4 spotkań i poprzedzona jest rozmową bez dziecka o specyfice problemu, ustaleniem wstępnych oczekiwań rodziców, wywiadem z rodzicami o przebiegu rozwoju dziecka i charakterze trudności (ewentualnie analizą opisu funkcjonowania dziecka w przedszkolu lub szkole sporządzoną przez nauczyciela).
Dalsze etapy to: obserwacja dziecka podczas badania psychologicznego i swobodnej aktywności, rozwiązanie przez dziecko testu psychologicznego i konsultacja z rodzicami po dokonaniu diagnozy.
Diagnoza dotyczy m. in. następujących obszarów funkcjonowania:

 • dysharmonia rozwojowa u dzieci przedszkolnych i poziom rozwoju umysłowego
 • poziom rozwoju emocjonalno - społecznego (zaburzenia emocjonalne i trudności adaptacyjne)
 • ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci przedszkolnych i gotowość szkolna (profil psychoedukacyjny)

Szkolenia i warsztaty umiejętności wychowawczych oraz rozwoju osobistego dla rodziców, nauczycieli i osób pracujących z dziećmi.

Poznaj naszych psychologów

mgr Magdalena Chachoń-Fałek

Magdalena Chachoń-Fałek Jestem z wykształcenia pedagogiem, psychologiem o specjalności klinicznej i psychoterapeutą.

Ukończyłam Wydział Psychologii ze specjalnością psycholog kliniczny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, zdobyłam też wykształcenie pedagogiczne na Uniwersytecie Łódzkim, jestem absolwentką 4 - letnich Studiów Podypolomowych na SWPS uprawniających do posiadania certufikatu psychoterapeuty poznawczo - behawioralnego.

Moje doświadczenia zawodowe obejmują pracę z dorosłymi min. pracę diagnostyczną, kliniczną z osobami chorymi psychicznie, ale również w ośrodkach i stowarzyszeniach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz dotkniętymi zaburzeniami nastroju oraz trudnościami życiowymi, jak także terapią par. Druga bardzo ważną częścią mojej pracy, a zarazem pasją jest praca z dziećmi i młodzieżą, z szczególnym uwzględnieniem zachowań trudnych.

Specjalizuje się w pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej opartej na metodach behawioralnych i poznawczych, które co potwierdzają liczne badania naukowe, a także wyniki mojej własnej pracy dają doskonałe rezultaty w leczeniu takich deficytów jak:

U osób dorosłych:

 • zaburzenia nastroju: depresja (epizody depresji, depresja endogenna, depresja okresu po porodowego i inne)
 • lęki (lęk uogólniony, napady lękowe)
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, natręctwa
 • choroba afektywna jedno i dwubiegunowa, schizofrenia
 • fobie specyficzne
 • napady paniki
 • zespół stresu pourazowego (PTSD) – występujący min. po udziale w wypadkach komunikacyjnych, tragicznych lub zagrażających życiu sytuacjach
 • niskie poczucie własne wartości
 • terapia małżeńska i terapia rodzin

U dzieci i młodzieży:

 • zaburzenia deficytu uwagi, ADHD,
 • zaburzenia spektrum autyzmu i Aspergera
 • trudności szkolne min.: problemy z koncentracją, dysleksja, dysgrafia
 • problemy wychowawcze i rozwojowe (zachowania trudne, agresja i inne)
 • depresja, lęki , fobie, natręctwa
 • problemy ze snem, nieśmiałość

Prowadzę również autorskie warsztaty dla rodziców min. pod tytułem ""Jak znaleźć sposób na trudne dziecko?", "Nie takie ADHD-e straszne jak go malują...", uczące konkretnych rozwiązań mających na celu eliminacje zachowań trudnych i poprawę jakości życia rodziny . Jestem też autorką zajęć dla dzieci z ADHD , nieśmiałością i Aspergerem uczące właściwych zachowań społecznych oraz ich poprawnego rozumienia. Współpracuję również z macierzystymi szkołami moich podopiecznych wdrażając indywidualne programy pracy uczniowskiej.

W pracy z pacjentem zarówno dużym i małym kieruję się sprawdzonymi i skutecznymi technikami, wskazaniami psychologii pozytywnej, radością i poczuciem humoru, a każdy z moich klientów jest dla mnie bezcennym źródłem nowej wiedzy.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwóch synów, w wolnym czasie lubię zajmować się różnymi formami aktywności fizycznej, fotografią i podróżami albo po prostu leniuchowaniem.

mgr Żaneta Nowak

Żaneta Nowak Psycholog, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Ukończyłam studia psychologiczne ze specjalizacją kliniczną i neuropsychologią na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi z deficytami intelektualnymi, emocjonalnymi oraz społecznymi w przedszkolu i szkole specjalnej, domu dziecka oraz w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Aktualnie jestem koordynatorem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, psychologiem pracującym indywidualnie oraz grupowo z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami emocjonalnymi. Swoją pracę terapeutyczną opieram na metodach terapii behawioralnej.

W pracy z dziećmi najważniejsze jest dla mnie odkrycie potencjału, który drzemie w każdym dziecku, dostosowanie się do jego potrzeb i możliwości oraz budowanie solidnego filaru umiejętności i kompetencji niezbędnych na drodze do samodzielnej i niezależnej dorosłości.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3-modułowy”

Kursy specjalizacyjne dla osób ubiegających o tytuł zawodowy terapeuty behawioralnego:

 • Mowa i komunikacja
 • Dokumentowanie i programowanie w SAZ
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi.
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania
 • Trening jedzenia
 • Skala inteligencji i rozwoju – IDS
 • Trening Umiejętności Społecznych w pracy z dzieckiem z autyzmem
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu a komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Specjalistyczne szkolenie do pracy na stanowisku: asystenta osób z autyzmem (dzieci, młodzież, osoby dorosłe)
 • Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne
 • Szkolenie I-go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej – Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej
 • Techniki wyciszające jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego
 • Terapia ręki jako forma wspomagania nauki pisania i uczenia się w okresie wczesnoszkolnym
 • Kurs Metody Ruchu Rozwijającego wg. W. Sherborne – Poziom I
 • Kurs animatora czasu wolnego
 • Neurorozwojowe badania diagnostyczne
 • Szkolenie z zakresu potencjału arteterapii i choreoterapii w praktyce
 • Szkolenie z zakresu przygotowania projektów i warsztatów
 • Szkolenie z zakresu metod pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi

^ do góry