Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Mądra Sówka

Cennik Poradni dla Dzieci

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA 120 zł / 50 min
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA 160 zł / 90 min
DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA (np. testy inteligencji, diagnoza osobowości) 250 zł / 90 min
Opinie psychologiczne na potrzeby placówki oświatowej 150 zł
lub procesu diagnostycznego
Informacje psychologiczne na potrzeby placówki oświatowej 50 zł
lub procesu diagnostycznego
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DZIECI I MłODZIEŻY 100 zł /50 min
KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA DZIECI 150 zł / 55 min
KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA DZIECI 80 zł / 30 min
Pierwsza diagnoza neurorozwojowa i neurologopedyczna 280 zł/ok. 3 godz
Diadnoza wczesnej interwencji dla dzieci do 12 msc. 180 zł / 1,5 godz
Funkcjonalna Diagnoza Testem PEP-R 400 zł
(w cenę wliczone są 3 spotkania, wykonanie badania, sporządzenie opinii i szczegółowego programu terapii)
DIAGNOZA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 300 zł / 3 x 55 min
TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 90 zł / 55 min
DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA 100 zł/ 60 min
TERAPIA LOGOPEDYCZNA 50 zł / 30 min
TERAPIA LOGOPEDYCZNA 80 zł / 45 min
TERAPIA PEDAGOGICZNA 100 zł /55 min
Terapia NDT-Bobath - pierwsza wizyta instruktażowa dla rodziców 100 zł / 55 min
Terapia NDT-Bobath 80 zł / 55 min
Terapia Ręki 60 zł / 55 min

Cena szkoleń, warsztatów ustalana i negocjowana jest indywidualnie.