Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Mądra Sówka

Wczesne Wspomagania Rozwoju Dziecka

W Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Mądra Sówka” zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka prowadzone są BEZPŁATNIE.

Wczesne wspomaganie to szereg specjalistycznych oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych, podjętych w stosunku do dziecka i jego rodziny. Mają one na celu jak najszybsze wykrywanie trudności rozwojowych i minimalizowanie ich tak, aby dziecko uzyskało możliwie najlepszy dla niego rozwój, w sferze ruchowej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

Problemy rozwojowe mogą występować od urodzenia, tak więc wczesna pomoc powinna być dostępna już od pierwszych tygodni życia, gdy rodzice lub lekarz pediatra zauważą niepokojące objawy. Dziecko, u którego rozwój przebiega nieprawidłowo, powinno jak najwcześniej uzyskać specjalistyczną pomoc. Nie ma jednej, niezawodnej recepty na wspieranie dziecka z problemami rozwojowymi. Wszystkie działania naprawcze powinny być dobrane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości zdrowotnych. Należy pamiętać, że im wcześniejsza diagnoza i bardziej wszechstronna terapia tym większa szansa na poprawę funkcjonowania dziecka.

Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mądra Sówka w Pruszkowie macie Państwo możliwość wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej i skoordynowanej pomocy dziecku od 0-6 r.ż. i jego rodzinie.

Organizacja wczesnej pomocy w prawidłowym rozwoju dzieci to:

  • nawiązanie współpracy z rodzicami, identyfikacja problemu, poinformowanie rodziców o możliwościach i rodzaju pomocy,
  • spotkanie zespołu specjalistów w celu omówienia najkorzystniejszych form i metod pracy z dzieckiem,
  • zakwalifikowanie dziecka na zajęcia terapeutyczne w poradni,
  • zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

W ramach bezpłatnych zajęć WWR oferujemy:

  • terapię psychologiczną, wsparcie psychologa dla dziecka i rodziny,
  • zajęcia pedagogiczne z elementami terapii ręki,
  • terapię neurologopedyczną i logopedyczną,
  • terapię integracji sensorycznej,
  • w formie terapii grupowej: prowadzone formy terapii grupowej uzależnione są od potrzeb dzieci aktualnie znajdujących się pod naszą opieką.