Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Mądra Sówka

Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu "Badabada"

Badabad Synapsis

RODZICU:
Umożliwiamy każdemu dziecku dostęp do wczesnej diagnostyki w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wprowadzamy procedury, standardy oraz narzędzia pozwalające na prowadzenie procesu monitorowania rozwoju dziecka w pierwszych latach życia, tak by wychwycić objawy całościowych zaburzeń rozwojowych na etapie ich ujawniania się. Pragniemy w ten sposób zmniejszyć stopnień niepełnosprawności powodowany różnego rodzaju zaburzeniami poprzez szybką interwencję we wczesnym stadium zaburzeń.

Zapraszamy zaniepokojonych Rodziców dzieci w wieku od 16 miesiąca życia na konsultacje ze specjalistami, którzy dokonają wstępnej oceny prawidłowości rozwoju dziecka w zakresie rozwoju społecznego oraz umiejętności komunikowania się. Nasi specjaliści w oparciu o partnerstwo z Fundacją Synapsis posługują się najnowszymi narzędziami do badań przesiewowych. Uzyskane wyniki mają charakter wstępny i informują tylko, czy istnieją wskazania do podejmowania dalszych działań.