Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Mądra Sówka

Trening słuchu Johansen IAS

Okazuje się, że słuchanie i słyszenie, to dwie różne umiejętności. Nie każdy, kto dobrze słyszy dźwięki (czyli słyszy na poziomie 20dB), jest zdolny do prawidłowego słuchania i czerpania informacji z tego, co usłyszał. Dojrzewanie umiejętności słuchania może być wzmacniane poprzez dodatkową stymulację, która ma za zadanie wpływać na dojrzewanie i zmiany w układzie słuchowym, dzięki plastyczności neuronalnej (możliwości zmian organizacji dróg nerwowych w mózgu dzięki określonym bodźcom). Im młodszy mózg, tym większa jest jego plastyczność. Najnowsze badania naukowe wskazują jednak, że wiek to tylko jeden z czynników neuroplastyczności. Zmiany mogą zachodzić do późnego wieku, jeśli stymulacja jest odpowiednio silna tzn. ma odpowiednią:

 • częstotliwość,
 • czas trwania,
 • intensywność,
 • motywację.

Różne terapie słuchu (Sound Therapy) na świecie to programy oparte na mowie i muzyce, które są specjalnie wybrane i skomponowane, w celu lepszego rozumienia szczegółów, które słyszymy. Badania wykazały, że słyszenie muzyki i rozumienie mowy mają wiele wspólnego. Wykazano, że lepszy słuch i radość ze słyszenia mają bardzo pozytywny wpływ na uwagę, nawiązywanie kontaktów i naukę. Programy treningu słuchowego proponują dodatkowo ćwiczenia słuchowe. Wykazano, że słuchanie ich wpływa na poprawę przetwarzania słuchowego, a dzięki temu na takie umiejętności jak:

 • uwaga i koncentracja,
 • rozumienie mowy,
 • artykulacja,
 • komunikacja,
 • przetwarzanie fonologiczne,
 • nauka języków obcych,
 • samoocena.

Na świecie funkcjonuje wiele terapii słuchu, które dzielą się na dwa rodzaje: treningi prowadzone w wyposażonych gabinetach oraz treningi domowe.

W Polsce do tej pory sprowadzono dwa z nich: gabinetowy trening Tomatisa oraz domowy Johansena. Ciekawe jest to, że wszystkie rodzaje terapii słuchu potrzebują podobnego czasu, by przynieść pozytywne rezultaty (nawet na efekty programów, które trwają krócej, trzeba poczekać przez podobny okres czasu). Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (Johansen Individualisierte Auditive Stimulation - Johansen IAS) jest stosowanym w szesnastu krajach na świecie programem domowym, którego program terapii opiera się na indywidualnie przygotowanych płytach CD, które pacjent słucha po 10 minut przez sześć dni w tygodniu przez okres od sześciu do osiemnastu miesięcy (u dzieci najczęściej jest to okres od dziewięciu do dwunastu, a u dorosłych dłuższy). Opracowane przez dra Kjelda Johansena płyty CD zawierają specjalnie skomponowaną (w taki sposób, by obejmowała swoim zakresem różne częstotliwości dźwięków potrzebne do stymulacji słuchu) i wykonywaną na syntetyzatorze muzykę. Postępy są kontrolowane co cztery do dziesięciu tygodni (w zależności od wieku pacjenta), a w zależności od nich są podejmowane decyzje o przejściu na następny etap terapii w formie kolejnej płyty CD. Ideą tak prowadzonej terapii słuchu jest powolna, długotrwała stymulacja, która przynosi stopniową poprawę słyszenia i słuchania.

Poznaj naszych trenerów słuchu

mgr Maria Matuszkiewicz

Maria Matuszkiewicz Ukończyłam Podyplomowe Studium Neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a wcześniej Podyplomowe Studium Logopedyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Wydział Filologiczny na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zajmuję się terapią zaburzeń rozwojowych u dzieci . Jako logopeda poszukiwałam najbardziej efektywnych metod wspierania rozwoju mowy oraz umiejętności czytania i pisania moich pacjentów. Stąd zrodziła się świadomość tego, że postępy w tych dziedzinach uzależnione są od ogólnego rozwoju dziecka i poszukiwanie przeze mnie metod, które najlepiej wesprą ten rozwój. Jako pierwsza osoba w Polsce uzyskałam uprawnienia terapeuty neurorozwojowego w Instytucie Psychologii Neurofizjologicznej (INPP) (jako jedyna Polka kształciłam się bezpośrednio u Sall Goddard Blythe w Chester w Wielkiej Brytanii) i z powodzeniem wykorzystuję zdobyte tam umiejętności podczas prowadzonych przeze mnie zajęć. Posiadam również uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej i szeroką wiedzę z zakresu kinezjologii edukacyjnej i neurokilezjologii (Gimnastyka Mózgu, Siedem wymiarów inteligencji, Dotyk dla zdrowia, Lateralny Dominujący Profil, Mój język - Mój świat, Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych z układem ruchowym ciała).

Problemy związane z nieprawidłowym przetwarzaniem dźwięków diagnozuję i poddaję terapii metodą Indywidualnej stymulacji słuchu Johansena IAS. W terapii umiejętności czytania, pisania i stosowania zasad ortografii korzystam z programu Glottodydaktyki, a trudności matematyczne wyrównuję za pomocą zajęć korekcyjno kompensacyjnych według programu prof. E. Gruszczyk Kolczyńskiej.

W gabinecie zajęcia terapeutyczne prowadzone są polimetodycznie. Każdy pacjent traktowany jest jako indywidualność. A każda trudność jako element większej układanki, której złożenie dopiero pozwala dobrać ćwiczenia tak, by przynosiły pozytywne rezultaty u tej konkretnej osoby. Pracuję z pacjentami w każdym wieku od niemowląt po osoby starsze.

Jestem autorką multimedialnego programu do terapii logopedycznej Praksja; wydanego przez firmę Komlogo.