Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Mądra Sówka

Fizjoterapeuta

Poznaj naszych fizjoterapeutów

mgr Małgorzata Kaniecka

Moje wykształcenie i życie zawodowe związane jest od samego początku z pracą z dziećmi. Ukończyłam magisterskie studia z fizjoterapii i podyplomowe studia w zakresie Wczesnej Interwencji – Pomoc Dziecku i Rodzinie. Moje spojrzenie na terapię dziecka ukształtował kurs NDT Bobath. W pracy wykorzystuję również wiedzę zdobytą na szkoleniu SI – pierwszy stopień. Już w trakcie studiów zdobywałam doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami: neurologicznymi, genetycznymi czy też z wadami postawy. Staram się poszerzać swoje kwalifikacje, biorąc udział w różnych kursach i szkoleniach. Praca z każdym dzieckiem jest dla mnie wyzwaniem i ogromną odpowiedzialnością. Staram się odkryć potencjał oraz motywację dziecka i wykorzystać to do osiągnięcia wyznaczonych celów.