Poradnia dla Dorosłych

Psycholog / Psychoterapeuta

Zapraszamy, gdy:

 • doświadczasz trudności w relacjach z ludźmi
 • doświadczasz trudności w relacjach z rodziną, partnerem
 • trudno Ci zrozumieć samego siebie i swoje zachowania
 • przeżywasz lęk
 • czujesz się samotny, nierozumiany przez innych
 • nie radzisz sobie ze stresem, złością
 • brakuje Ci celu w życiu, zastanawiasz się czy ma ono sens
 • chcesz się rozwijać i szukasz w tym wsparcia
 • w Twoim związku pojawił się kryzys, z którym nie dajesz sobie rady
 • jesteś osobą uzależnioną od leków, narkotyków, alkoholu, hazardu, internetu
 • jesteś Dorosłym Dzieckiem Alkoholika DDA

Oferta:

 1. Konsultacja - 1-3 spotkania wstępne, które pozwalają na określenie problemu, celu terapii i podjęcie decyzji o najbardziej odpowiedniej formie pomocy.
 2. Pomoc w sytuacjach kryzysowych - od 6 do 12 spotkań. Celem jest pomoc w różnych sytuacjach kryzysowych. Spotkania mają określony cel i związane są określonym problemem.
 3. Psychoterapia indywidualna - spotkania mają na celu poprawę jakości Twojego życia. Ilość spotkań i czas trwania terapii zależy od problemu z jakim przychodzisz.
 4. Psychoterapia rodzinna - w ujęciu systemowym - polega na pracy z osobami tworzącymi rodzinę. Problemy wychowawcze, szkolne, objawy psychosomatyczne, itp. mogą być sygnałami, że pomocy potrzebuje cały system rodzinny. Pomoc terapeuty polega na pracy nad zrozumieniem procesów emocjonalnych w rodzinie i poprawą relacji między poszczególnymi jej członkami.
 5. Psychoterapia małżeńska, par - to pomoc parom przeżywającym trudności i konflikty, chcącym lepiej poznać i zrozumieć siebie i swój związek. Terapia pomaga zlokalizować źródło problemów i rozwiązać je poprzez zmianę wzajemnych postaw, sposobów komunikowania się i zachowania w stosunku do siebie.
 6. Psychoterapia grupowa - to forma pracy prowadzonej w grupie 6 - 8 osobowej, gdzie w rozwiązaniu problemów pomaga nie tylko terapeuta, ale inni członkowie grupy. Grupowa forma terapii pomaga w lepszym rozumieniu siebie, w bezpiecznej atmosferze możesz poprawić kontakty z innymi ludźmi.

Poznaj naszych psychologów

mgr Monika Przygoda

„Każdy może ujrzeć wiele rzeczy, których zwykle nie dostrzega”
Milton Erickson

Monika Przygoda - psychoterapeuta Psychoterapeutka, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień rekomendowane przez Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Uzyskałam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień

Ukończyłam 4 letni kurs psychoterapii Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Specjalizuję się w pracy z osobami mającymi problem z nałogowym funkcjonowaniem, cierpiących z powodu kryzysu, trudności życiowych, syndromu DDA i uzależnień. Pomagam osobom homo -, bi - i transseksualnym. Wspieram w rozwoju, samopoznaniu i poprawie jakości swojego życia.

W psychoterapii pracuję w podejściu integracyjnym z uwzględnieniem elementów podejścia behawioralno – poznawczego oraz ericksonowskiego.

Doświadczenie kliniczne i terapeutyczne zdobyłam w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia (dawniej Szpital Psychiatryczny w Tworkach) oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Pruszkowie i Żyrardowie. Prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową, zajęcia psychoedukacyjne, treningi oraz warsztaty rozwojowe dla dorosłych związane z budowaniem poczucia własnej wartości. Warsztaty rozwojowe dla kobiet w poszukiwaniu siły swojej kobiecości.

Odbyłam szereg szkoleń z psychoterapii:

 • terapii motywującej
 • terapii uzależnień, współuzależnienia
 • terapii Dorosłych Dzieci Alkoholików
 • terapii par
 • 2008-2009, Instytut Analizy Grupowej w Warszawie
 • interwencji kryzysowej
 • przemocy w rodzinie
 • możliwości i specyfiki pracy w grupie osób o innej orientacji seksualnej
 • wstęp do Hipnozy Ericksonowskiej
 • genogram
 • terapia osób odchudzających się
 • psychoterapia w leczeniu niepłodności

Joanna Kamer – dr n. społ.

Joanna Kamer Z wykształcenia i zamiłowania jestem psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyłam studia psychologiczne magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, tytuł doktora nauk społecznych zdobyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem również pedagogiem rodzinnym- absolwentem Akademii Ignatianum w Krakowie. Zawodowo związana jestem z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie gdzie pracuję na oddziale ogólno-psychiatrycznym i zajmuję się diagnozą kliniczną i wsparciem psychologicznym pacjentów z zaburzeniami afektywnymi, psychozami czy z zaburzeniem osobowości. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w MSCZ. Prowadzę zajęcia psychoedukacyjne, psychoterapię indywidualną i grupy wsparcia. Swoje kompetencje psychoterapeutyczne zdobyłam w studium psychoterapii integratywnej w SPCH uzyskując dyplom psychoterapeuty, w trakcie certyfikacji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich jak również Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej i Uniwersyteckiego Klubu Alpinistycznego. W psychoterapii łączę podejście behawioralno-poznawcze z psychodynamicznym w zależności od problemu pacjenta. Pracuję pod stałą superwizją. Prywatnie jestem żoną i matką. Swój wolny czas spędzam aktywnie na bieganiu, wspinaczce, nartach, rowerze lub słuchając dobrej muzyki. Swoją pasję do sportu łączę z pracą naukową gdyż rozprawę doktorską obroniłam z dziedziny psychologii sportu zgłębiając osobowość alpinistów.

mgr Magdalena Kuleta

Magdalena Kuleta Jestem z wykształcenia psychologiem ze specjalnością kliniczną, pedagogiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia z psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyłam Wydział Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet Humanistycznospołeczny) w Warszawie. Zdobyłam też wykształcenie pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Warszawie oraz podyplomowych studiów zarządzania zasobami pracy w Szkole Głównej Handlowej.
Moje doświadczenia zawodowe obejmują prace z dorosłymi (między innymi: na oddziale psychiatrycznym, z ofiarami doświadczającymi przemocy domowej oraz osobami z deficytami neurologicznymi).
Drugą ważną częścią mojej pracy jest praca z dziećmi i młodzieżą. Pracowałam z młodzieżą przebywającą na oddziale penitencjarnym, z zaburzeniami psychicznymi, w kryzysie. W pracy z pacjentem zarówno dorosłym i małym opieram się na metodach terapii behawioralnej i poznawczej. Specjalizuje się w leczeniu takich deficytów jak:

U osób dorosłych

 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe (fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, ataki paniki)
 • zespól stresu pourazowego (PTSD)
 • deficyty neurologiczne (diagnostyska zespołów otępiennych)

U dzieci i młodzieży:

 • zaburzeń nastroju
 • zaburzeń lękowych
 • deficytów uwagi, ADHD
 • zaburzeń ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera
 • będącej w kryzysie (proces żałoby, doświadczającej przemocy domowej)

Prywatnie jestem mamą, w wolnym czasie lubię literaturę oraz podróże.

Ewa Gniewek

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Pracuję z osobami dorosłymi, zarówno indywidualnie, jak i z parami i rodzinami w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Zajmuję się zaburzeniami lękowymi, nastroju i osobowości oraz badaniem sprawności funkcji poznawczych. Przekładając to na trudności w życiu codziennym są to problemy:

 • w nawiązywaniu, utrzymaniu, czy zakończeniu relacji
 • z niską samooceną
 • smutkiem, brakiem chęci do działania, poczuciem braku sensu
 • związane z dużą zmianą w życiu np. awans, narodziny dziecka, utrata partnera czy pracy, choroba
 • z radzeniem sobie z lękami, natrętnymi myślami lub/i czynnościami
 • z przebywaniem w grupie, wypowiadaniem się na forum
 • zarządzaniu emocjami np. złością, irytacją, impulsywnością, agresją
 • w radzeniu sobie ze stresem wywołanym tempem życia, związanym z brakiem umiejętności odmawiania, stawiania granic

Ukończyłam czteroletnie szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof Bizonia w Warszawie, dwuletnie szkolenie terapii systemowej rodzin pod kierownictwem prof. I. Namysłowskiej oraz czteroletni kurs specjalizacyjny w zakresie psychologii klinicznej.

Na co dzień pracuję w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, gdzie jestem diagnostą i psychoterapeutą.

^ do góry