Poradnia dla Dorosłych

Psycholog / Psychoterapeuta

Zapraszamy, gdy:

 • doświadczasz trudności w relacjach z ludźmi
 • doświadczasz trudności w relacjach z rodziną, partnerem
 • trudno Ci zrozumieć samego siebie i swoje zachowania
 • przeżywasz lęk
 • czujesz się samotny, nierozumiany przez innych
 • nie radzisz sobie ze stresem, złością
 • brakuje Ci celu w życiu, zastanawiasz się czy ma ono sens
 • chcesz się rozwijać i szukasz w tym wsparcia
 • w Twoim związku pojawił się kryzys, z którym nie dajesz sobie rady
 • jesteś osobą uzależnioną od leków, narkotyków, alkoholu, hazardu, internetu
 • jesteś Dorosłym Dzieckiem Alkoholika DDA

Oferta:

 1. Konsultacja - 1-3 spotkania wstępne, które pozwalają na określenie problemu, celu terapii i podjęcie decyzji o najbardziej odpowiedniej formie pomocy.
 2. Pomoc w sytuacjach kryzysowych - od 6 do 12 spotkań. Celem jest pomoc w różnych sytuacjach kryzysowych. Spotkania mają określony cel i związane są określonym problemem.
 3. Psychoterapia indywidualna - spotkania mają na celu poprawę jakości Twojego życia. Ilość spotkań i czas trwania terapii zależy od problemu z jakim przychodzisz.
 4. Psychoterapia rodzinna - w ujęciu systemowym - polega na pracy z osobami tworzącymi rodzinę. Problemy wychowawcze, szkolne, objawy psychosomatyczne, itp. mogą być sygnałami, że pomocy potrzebuje cały system rodzinny. Pomoc terapeuty polega na pracy nad zrozumieniem procesów emocjonalnych w rodzinie i poprawą relacji między poszczególnymi jej członkami.
 5. Psychoterapia małżeńska, par - to pomoc parom przeżywającym trudności i konflikty, chcącym lepiej poznać i zrozumieć siebie i swój związek. Terapia pomaga zlokalizować źródło problemów i rozwiązać je poprzez zmianę wzajemnych postaw, sposobów komunikowania się i zachowania w stosunku do siebie.
 6. Psychoterapia grupowa - to forma pracy prowadzonej w grupie 6 - 8 osobowej, gdzie w rozwiązaniu problemów pomaga nie tylko terapeuta, ale inni członkowie grupy. Grupowa forma terapii pomaga w lepszym rozumieniu siebie, w bezpiecznej atmosferze możesz poprawić kontakty z innymi ludźmi.

Poznaj naszych psychologów

mgr Monika Przygoda

„Każdy może ujrzeć wiele rzeczy, których zwykle nie dostrzega”
Milton Erickson

Monika Przygoda - psychoterapeuta Psychoterapeutka, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień rekomendowane przez Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Uzyskałam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień

Ukończyłam 4 letni kurs psychoterapii Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Specjalizuję się w pracy z osobami mającymi problem z nałogowym funkcjonowaniem, cierpiących z powodu kryzysu, trudności życiowych, syndromu DDA i uzależnień. Pomagam osobom homo -, bi - i transseksualnym. Wspieram w rozwoju, samopoznaniu i poprawie jakości swojego życia.

W psychoterapii pracuję w podejściu integracyjnym z uwzględnieniem elementów podejścia behawioralno – poznawczego oraz ericksonowskiego.

Doświadczenie kliniczne i terapeutyczne zdobyłam w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia (dawniej Szpital Psychiatryczny w Tworkach) oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Pruszkowie i Żyrardowie. Prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową, zajęcia psychoedukacyjne, treningi oraz warsztaty rozwojowe dla dorosłych związane z budowaniem poczucia własnej wartości. Warsztaty rozwojowe dla kobiet w poszukiwaniu siły swojej kobiecości.

Odbyłam szereg szkoleń z psychoterapii:

 • terapii motywującej
 • terapii uzależnień, współuzależnienia
 • terapii Dorosłych Dzieci Alkoholików
 • terapii par
 • 2008-2009, Instytut Analizy Grupowej w Warszawie
 • interwencji kryzysowej
 • przemocy w rodzinie
 • możliwości i specyfiki pracy w grupie osób o innej orientacji seksualnej
 • wstęp do Hipnozy Ericksonowskiej
 • genogram
 • terapia osób odchudzających się
 • psychoterapia w leczeniu niepłodności

Joanna Kamer – dr n. społ.

Joanna Kamer Z wykształcenia i zamiłowania jestem psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyłam studia psychologiczne magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, tytuł doktora nauk społecznych zdobyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem również pedagogiem rodzinnym- absolwentem Akademii Ignatianum w Krakowie. Zawodowo związana jestem z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie gdzie pracuję na oddziale ogólno-psychiatrycznym i zajmuję się diagnozą kliniczną i wsparciem psychologicznym pacjentów z zaburzeniami afektywnymi, psychozami czy z zaburzeniem osobowości. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w MSCZ. Prowadzę zajęcia psychoedukacyjne, psychoterapię indywidualną i grupy wsparcia. Swoje kompetencje psychoterapeutyczne zdobyłam w studium psychoterapii integratywnej w SPCH uzyskując dyplom psychoterapeuty, w trakcie certyfikacji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich jak również Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej i Uniwersyteckiego Klubu Alpinistycznego. W psychoterapii łączę podejście behawioralno-poznawcze z psychodynamicznym w zależności od problemu pacjenta. Pracuję pod stałą superwizją. Prywatnie jestem żoną i matką. Swój wolny czas spędzam aktywnie na bieganiu, wspinaczce, nartach, rowerze lub słuchając dobrej muzyki. Swoją pasję do sportu łączę z pracą naukową gdyż rozprawę doktorską obroniłam z dziedziny psychologii sportu zgłębiając osobowość alpnistów.

mgr Aneta Olga Janowska

Aneta Olga Janowska Jestem psychologiem, psychoterapeutą, specjalistą Wczesnej Interwencji Terapeutycznej, assesorem, certyfikowanym ICC coachem.

Do pracy z drugim człowiekiem posiadam gruntowne przygotowanie merytoryczne i praktyczne. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jestem absolwentką kierunku Wczesna Interwencja Terapeutyczna – Pomoc Dziecku i Rodzinie przy APS im. M. Grzegorzewskiej, a aktualnie studentką III roku Szkoły Psychoterapii INTRA. Ukończyłam wiele szkoleń i kursów podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe. W zawodzie psychologa praktykuję od 12 lat, a moja praca poddawana jest superwizji. Na codzień pomagam ludziom znajdującym się w różnych momentach swojego życia. Grupowo i indywidualnie, w zależności od rodzaju zgłaszanego problemu i celu pracy.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy psychologicznej z osobami chorymi psychicznie, upośledzonymi, doświadczającymi kryzysu psychologicznego, przemocy, niskiego poczucia własnej wartości, przewlekłego stresu, z objawami depresji i nerwicy. Pracuję w zintegrowanym podejściu humanistycznym, wykorzystując elementy terapii poznawczo-behawioralnej i skoncentrowanej na rozwiązaniach.

W obszarze pracy z osobą dorosłą jestem coachem, assesorem, trenerem biznesu i rozwoju osobistego, a także wykładowcą akademickim, autorem i realizatorem ciekawych projektów społeczno-edukacyjnych, np. "Akademia Świadomego Rodzica" oraz "Akademia Dobrego Startu”.

Fascynuje mnie rozwój człowieka we wszelkich jego przejawach, konstelacjach, odsłonach- od poczęcia aż do śmierci. Lubię o nim myśleć bez pryzmatów i kategorii.

Ufam intuicji i temu, że każdy wie, o co mu w życiu chodzi i że jak się czegoś bardzo, bardzo chce, to nie ma zmiłuj.

Wierzę w dobre intencje, siłę sprawczej, dobrej energii zmieniającej nasze małe światy. I w to, że w każdym drzemią zasoby i niezliczone potencjały, które trzeba tylko umiejętnie naświetlić, wydobyć, uruchomić. I w to, że obok jasnej strony życia ogromną wartość mają momenty trudne, mroczne, spowalniające – takie przystanki w niełatwej drodze do siebie.

Zapraszam, jeśli:

 • czujesz, że potrzebujesz pomocy
 • dokucza Ci niepokój, przygnębienie
 • masz zaniżone poczucie własnej wartości
 • kręcisz się w koło zamiast iść przed siebie
 • przeżywasz bezradność lub wewnętrzną pustkę
 • cierpisz z powodu depresji, nerwicy, lęku, braku poczucia bezpieczeństwa
 • masz problemy ze snem
 • cierpisz z powodu objadania się
 • jesteś zestresowany
 • masz trudności w relacjach z ludźmi
 • przeżywasz uczucia smutku, beznadziei, straciłeś chęć i sens życia
 • przeżywasz kryzys życiowy, np. śmierć bliskiej osoby, zdradę, rozstanie z partnerem,
 • masz poczucie że nie korzystasz w pełni ze swoich możliwości
 • chciałbyś zwiększyć swoje kompetencje osobiste i psychospołeczne,
 • potrzebujesz dowiedzieć się, jak polepszyć jakość swojego życia, zrozumieć swoje trudności oraz motywy swojego zachowania
 • chcesz lepiej zrozumieć siebie i innych
 • pragniesz odnaleźć wewnętrzny spokój
 • chcesz zadbać o swoją pozycję i wizerunek

^ do góry