Poradnia dla Dorosłych

Psychiatra dziecięcy

Gdy obserwujesz u swojego dziecka:

  • zaburzenia lękowe (fobie, niepewność, lęk w trudnych sytuacjach, tiki)
  • zaburzenia nastroju (depresja, mania)
  • zaburzenia pod postacią objawów somatycznych (zespół jelita wrażliwego, łysienie plackowate, zespoły bólowe)
  • zaburzenia rozwojowe ( Autyzm, Zespół Aspergera)
  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD
  • problemy z odżywianiem, snem
  • problemy szkolne i edukacyjne
  • problemy komunikacyjne - trudności w nawiązywaniu kontaktu i porozumiewaniu się z rówieśnikami oraz z rodziną.