Poradnia dla Dorosłych

Psychiatra dziecięcy

Gdy obserwujesz u swojego dziecka:

  • zaburzenia lękowe (fobie, niepewność, lęk w trudnych sytuacjach, tiki)
  • zaburzenia nastroju (depresja, mania)
  • zaburzenia pod postacią objawów somatycznych (zespół jelita wrażliwego, łysienie plackowate, zespoły bólowe)
  • zaburzenia rozwojowe ( Autyzm, Zespół Aspergera)
  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD
  • problemy z odżywianiem, snem
  • problemy szkolne i edukacyjne
  • problemy komunikacyjne - trudności w nawiązywaniu kontaktu i porozumiewaniu się z rówieśnikami oraz z rodziną.

Poznaj naszych psychiatrów dziecięcych

dr Joanna Łupińska - Dorn - psychiatra dla dzieci

Jestem lekarzem. Ukończyłam Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku. Mam specjalizację z pediatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży. Pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Pruszkowie, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Żyrardowie, uczestniczę w programie pomocowym „Razem łatwiej” Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Żyrardów.

Ukończyłam kurs terapii rodzin, szkolenia dotyczące rozpoznania i leczenia zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zaburzeń odżywiania, zaburzeń afektywnych, zaburzeń lękowych, psychoz. Biorę udział w zebraniach szkoleniowych Oddziału Warszawskiej Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.