Poradnia dla Dorosłych

Psychiatra dorosłych

Udzielamy pomocy:

 • w różnych stanach emocjonalnych związanych z sytuacją życiową
 • w zaburzeniach nastroju (depresja, mania, dystymia, cyklotymia)
 • w zaburzeniach nerwicowych ( lęku, lęku panicznym, fobiach społecznych, agorafobiach
 • w zespole natręctw (OCD)
 • w zaburzeniach związanych ze stresem
 • w zaburzeniach psychosomatycznych
 • w bezsenności
 • w zaburzeniach pamięci i koncentracji (w tym min. choroby Alzheimera)
 • w zaburzeniach psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, paranoidalne, halucynozy)
 • w zaburzeniach odżywiania (anoreksja, bulimia)

W ogólnym ujęciu leczenie obejmuje:

 • konsultacje
 • postawienie diagnozy
 • indywidualne dopasowanie programu leczenia z zastosowaniem środków farmakologicznych, psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych

Poznaj naszych psychiatrów

dr Magdalena Pawelec - lekarz specjalista psychiatra

Magdalena Krupa


Ukończyłam Akademię Medyczną w Warszawie. Pracuję w Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w MSCZ im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie zdobywałam doświadczenie kliniczne i terapeutyczne. Na co dzień w swojej pracy zajmuję się między innymi diagnostyką i leczeniem zaburzeń depresyjnych i nerwicowych, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń snu oraz zaburzeń wieku podeszłego.


dr Magdalena Adrian - Zacharczenko - lekarz specjalista psychiatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe:
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychiatrii odbyła w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, gdzie pracuje nadal jako starszy asystent. Doświadczenie zawodowe zdobywała także pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego SPZLO Ochota oraz w Pruszkowie a także jako pracownik Klinicznego Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Bródnowskiego konsultując pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz innych oddziałów szpitala. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu psychiatrii ogólnej, psychofarmakologii, psychogeriatrii i psychiatrii wieku rozwojowego.

Posiadane uprawnienia:

 • wypisywanie recept na leki (w tym refundowanych)
 • wystawianie zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4)
 • wystawianie zaświadczeń lekarskich