Poradnia dla Dorosłych

Pozwolenie na broń

Centrum Psychologiczno - Terapeutyczne Wspierania Rodziny zaprasza wszystkie osoby ubiegające się o pozwolenie na broń na badania psychotechniczne oraz lekarskie. Oferujemy kompleksowy pakiet badań lekarskich i psychologicznych potrzebnych do pozwolenia na broń:

Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

 • ochrony osobistej;
 • ochrony osób i mienia;
 • łowieckich;
 • sportowych;
 • rekonstrukcji historycznych;
 • kolekcjonerskich;
 • pamiątkowych;
 • szkoleniowych.

Badanie psychologiczne dotyczy posługiwania się bronią:

 • bojową
 • myśliwską
 • sportową
 • kolekcjonerską

Badanie kończy się wydaniem orzeczenia stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią. Szczegółowe przepisy określają termin ważności badań psychologicznych. W przypadku broni bojowej lub gazowej badanie należy powtarzać co 5 lat. W przypadku broni myśliwskiej nie ma obowiązku okresowego powtarzania badań. Wymagane są jedynie przy pierwszym i kolejnym występowaniu o broń.

Kto korzysta z naszych badań do posługiwania się bronią?

 • osoby posługujące się bronią
 • osoby starające się o pozwolenie na posiadanie broni
 • detektywi
 • komornicy, kuratorzy i sędziowie, prokuratorzy, syndycy, asesor sądowy
 • pracownicy ochrony

Badania do posługiwania się bronią

Dla każdego, kto chce posiadać broń do ochrony osobistej, sportowej lub myśliwskiej Psycholog stwierdza czy osoba badana nie wykazuje zaburzeń natury psychologicznej (wymienionych w ustawie o broni i amunicji) czyli sprawdza czy jest sprawna umysłowo i posiada pełną zdolność psychiczną do dysponowania bronią. W przypadku broni do ochrony osobistej badania powtarza się co 5lat.

Kontakt telefoniczny : 502 – 729 – 397

^ do góry