Poradnia dla Dorosłych

Badania psychotechniczne

Centrum Psychologiczno – Terapeutyczne Wspierania Rodziny w Pruszkowie, ul. Sprawiedliwości 4 lok. 1, zaprasza na badania psychotechniczne.

Psychotechnika to inaczej badania psychologiczne lub psychotechniczne, podczas których ocenia się zdolności i warunki do wykonywania określonych prac lub czynności. Najczęściej badania te dotyczą zawodowego obszaru aktywności pacjenta. Na badania psychotechniczne kieruje lekarz medycyny pracy, pracodawca lub inny specjalista, którego zadaniem jest dbać o zachowanie ważności badań okresowych u pracownika (np. zakładowy specjalista BHP).

NA BADANIA PSYCHOTECHNICZNE ZAPRASZAMY:

 • kierowców zawodowych oraz tych którzy prowadzą pojazdy służbowe,
 • instruktorów, egzaminatorów lub kandydatów na te stanowiska,
 • kandydatów na zawodowe kategorie prawa jazdy (do tzw. profilu kierowcy),
 • operatorów maszyn budowlanych i wózków widłowych,
 • osoby które zostały skierowane z Urzędu gdyż:
 • przekroczyły limit punktów karnych,
 • prowadziły pojazd pod wpływem alkoholu bądź środka psychoaktywnego.

CENNIK WYKONYWANYCH USŁUG:

 • operator wózka widłowego i maszyn budowlanych – 120 złotych
 • kierowca pojazdu kat. B – 130 złotych
 • kierowca pojazdu kat. C, E, D – 150 złotych
 • instruktor nauki jazdy, egzaminatorów – 150 złotych
 • kierowca pojazdu przywilejowanego – 150 złotych
 • kierowca z przekroczonym limitem punktów karnych – 150 złotych
 • kierowca z decyzją starostwa o zatrzymaniu prawa jazdy, kierujący pojazdem pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających – 150 złotych

^ do góry