Poradnia dla Dorosłych

Neuropsycholog

mgr Anna Stadnicka

Studia psychologiczne ukończyłam w 2006 roku na KUL. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in. w Szpitalu Tworkowskim, na różnych oddziałach tj.: ogólnopsychiatrycznym, oddziale leczenia depresji, detox, psychogeriatrycznym, oddziale dziennym, oddziale dla internowanych.

Byłam biegłym sądowym.

Głównym obszarem moich zainteresowań jest neuropsychologia. Ukończyłam 5 letnie studia podyplomowe w zakresie specjalizacji klinicznej - neuropsychologii pod patronatem Ipin w Warszawie. Doświadczenie zdobywałam na oddziałach neurochirurgii, onkologii, rehabilitacji neurologicznej oraz na moim macierzystym oddziale neurologii w Tworkach. Głównym obszarem mojej pracy jest diagnostyka neuropsychologiczna dorosłych, rehabilitacja neuropsychologiczna oraz diagnoza psychologiczna.

Obszary diagnnozy:

  • zaburzenia funkcji poznawczych
  • otępienie
  • diagnoza pacjentów neurologicznych po urazach, wypadkach, udarach, operacjach mózgu
  • rehabilitacja zaburzeń poznawczych
  • diagnoza zaburzeń psychicznych

^ do góry